Twój e-PIT 2022 - logowanie (2024)

Twój e-PIT 2022. Logując się w 2022 roku do usługi Twój e-PIT trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Dopiero potem trzeba wybrać usługę Twój e-PIT. Jak to zrobić? Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT w 2022 roku?

e-Urząd Skarbowy - czym jest. Co można załatwić?

e-Urząd Skarbowy to serwis pozwalający podatnikom na elektroniczne rozliczenia podatkowe i kontakt z organami podatkowym uruchomiony 1 lutego 2021 r. na Portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl). Portal podatkowy, to system teleinformatyczny administracji skarbowej (współtworzony przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów) służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

REKLAMA

Autopromocja

e-Urząd Skarbowy jest ogólnodostępnym internetowym serwisem, kanałem komunikacji między podatnikami a urzędami skarbowymi.

Zobacz: Jak zalogować się na Twój e-PIT? [od 15 lutego 2024 roku]

e-Urząd Skarbowy oferuje aktualnie:

 • Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)

  Autopromocja

  Praktyczny leksykon VAT 2024. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

  Sprawdź

 • Integrację z usługą Twój e-PIT

 • Informację o nałożonych mandatach

 • Dostęp do aplikacji e-mikrofirma

  Autopromocja

  Komplet 3 publikacji

  Instrukcje księgowego. 100 praktycznych procedur z bazą narzędzi online

  Sprawdź

 • Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresiePIT,CIT, VAT,PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej,opłatyskarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie jest dostępna historia płatności online

 • Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna jest historia wysłanych dokumentów

  Autopromocja

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

  Sprawdź

 • usługa Zwroty podatków - dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych (PIT) oraz dla przedsiębiorców (VAT); Dzięki tej usłudze, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, można sprawdzić informacje o: zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych, dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy (co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności), sposobie zwrotu i kwocie naliczonej opłaty pocztowej. Jeżeli zwrot nastąpił z naliczeniem oprocentowania, to prezentowana jest kwota odsetek wypłaconych podatnikowi;

 • usługa Pismo ogólne - dla wszystkich obywateli – w tym przedsiębiorców i osób fizycznych - usługa ta pozwala wysłanie do urzędu skarbowego pisma w dowolnej sprawie;

 • możliwość złożenia ZAP-3 (aktualizacja danych podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym);

 • możliwość złożenia przez przedsiębiorców zawiadomienia ZAW-NR - pozwala to na zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na inny rachunek niż ten podany w Wykazie podatników VAT;

 • usługa Czynny żal - złożenie do urzędu w formie elektronicznej zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego przez wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców i osób fizycznych;

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach wdrażania e-Urzędu Skarbowego to m.in.:

 • e-zaświadczenia

 • integracja z serwisem e-TOLL

 • usługi dla notariuszy i komorników sądowych

 • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Dla podatników PIT najważniejszą informacją jest to, że na e-Urząd Skarbowypodatnik(osoba fizyczna) znajdzie m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT trzeba najpierw zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy.

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego?

Logowanie przez login.gov.pl

W ramach login.gov.pl istnieje możliwość logowania 3 metodami:

 • profilem zaufanym,
 • bankowością elektroniczną oraz
 • e-dowodem.

Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

Logowanie przez Profil zaufany

Aby zalogować się przez profil zaufany (login.gov.pl):

 • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz kafel „e-Urząd Skarbowy - zaloguj się”
 • potem wybierz kafel Login.gov.pl a na potem stronie https://login.gov.pl/login/login?ssot=r8vik5c1p4gglk4k7ixf trzeba wybrać kafel "Profil zaufany"
 • w oknie logowania (po lewej stronie ekranu) wpisz poprawnie Twoją nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło
 • na Twój telefon otrzymasz SMS z kodem autoryzującym
 • wpisz poprawny kod w oknie, które pojawi się na ekranie logowania
 • kliknij „Potwierdź”, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego

Nie masz profilu zaufanego?Załóż go online!

Logowanie przez Bankowość elektroniczną

Aby zalogować się przez bankowość elektroniczną:

 • kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i i wybierz kafel „e-Urząd Skarbowy - zaloguj się”
 • potem wybierz kafel Login.gov.pl a na potem stronie https://login.gov.pl/login/login?ssot=r8vik5c1p4gglk4k7ixf trzeba wybrać kafel "Profil zaufany"
 • w oknie logowania (po prawej stronie ekranu) wybierz kafel z logiem Twojego banku
 • w oknie logowania na stronie Twojego banku wpisz login i hasło, których używasz do logowania
 • dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie Twojego banku, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego

Logowanie przez e-Dowód

Aby zalogować się przez e-Dowód:

Jeśli wybierasz smartfon:

 • otwórz aplikację mobilną eDO App
 • zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem
 • kliknij POTWIERDZAM, jeśli wszystko się zgadza
 • wpisz 6-cyfrowy numer CAN
 • przyłóż e-dowód do telefonu
 • wpisz 4‑cyfrowy kodPIN1

Aplikacji eDO App możesz użyć również, gdy chcesz się zalogować do usługi elektronicznej na swoim telefonie.

Jeśli wybierasz komputer z podłączonym czytnikiem NFC:

 • na początku sprawdź, czy:
  • czytnik NFC jest podłączony do komputera
  • masz zainstalowane oprogramowanie e-dowodu
  • e-dowód jest na czytniku
  • w oprogramowaniu e-dowodu został wpisany numer CAN
 • kliknij przycisk Zaloguj się
 • w oknie z certyfikatem identyfikacji kliknij przyciskOK
 • w czytniku wpisz 4‑cyfrowy kod PIN 1

Logowanie przez dane podatkowe

Do e-Urzędu skarbowego można też się zalogować danymi podatkowymi(PESEL lub NIP i kwota przychodów). Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego są niedostępne.

Aby zalogować się w ten sposób:
- kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i i wybierz kafel „e-Urząd Skarbowy - zaloguj się”;
- potem wybierz kafel "Twoje dane podatkowe"

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, podatnik musi wpisać w formularz internetowy:

 • PESEL albo NIP i datę urodzenia,
 • kwotę przychodu z deklaracji za 2020 r.,
 • jednąz kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2021 r.),

i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2020 r.

Przychód za 2020 rok, to kwota, którą podatnik wskazał w PIT za 2020 r. w jednej z pozycji:

 • PIT-28(23) - poz. 46,
 • PIT-36(28) - poz. 63, 65, 120 albo poz. 64, 66, 177 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
 • PIT-36L(17) - poz. 22 albo 27,
 • PIT-37(27) - poz. 36, 38, 69 albo poz. 37, 39, 102 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
 • PIT-38(14) - poz. 24 albo 34,
 • PIT-39(10) - poz. 20,
 • PIT-40A(19) - poz. 38 albo 40,
 • PIT-40A(20) - poz. 36 albo 38.

Ważne!
Jeśli za 2020 r. podatnik nie składał PIT albo w złożonym PIT nie wykazał przychodów – to ze względów bezpieczeństwa nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego, logując się przy pomocy kwoty przychodów. W takim przypadkumożna zalogować się przez login.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Albo przy użyciu aplikacji mObywatel.

Przychód za 2021 rok, to kwota, którą znajdziesz w jednej z informacji od płatnika (np. Twojego pracodawcy) za 2021 r. w jednej z pozycji:

 • PIT-8C(9) - poz. 24 albo 26 albo 28 albo 30 albo 32 albo 38,
 • PIT-8C(10) - poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37,
 • PIT-11(26) - poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88,
 • PIT-11(27) - poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 67 albo 70 albo 81 albo 83 albo 85 albo 87 albo 89 albo 90 albo 91 albo 92 albo 93 albo 94 albo 95,
 • PIT-40A/11A(19) - poz. 38 albo 40 albo 45,
 • PIT-40A/11A(20) - poz. 36 albo 38 albo 43,
 • PIT-R(19,20) - poz. 60.


Wpiszjednąkwotę, która jest większa niż 0 (zero) albo zaloguj się przez login.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej albo przy użyciu aplikacji mObywatel.

Logowanie przez aplikację mObywatel

Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego.

Aby zalogować się w ten sposób:
- kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i i wybierz kafel „e-Urząd Skarbowy - zaloguj się”;
- potem wybierz kafel "mObywatel"

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

Jakie kwoty trzeba wpisywać logując się do usługi Twój e-PIT danymi podatkowymi?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego danymi podatkowymi, trzeba wpisać:

 • PESEL albo NIP i datę urodzenia,
 • kwotę przychodu z deklaracji za 2020 r. - kwota 1,
 • jednąz kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2021 r.) - kwota 2,

i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2020 r. - kwota 3

Kwota 1

Podatnik

Przychód za 2020 r. to kwota, którą wskazałeś w PIT za 2020 r. w jednej z pozycji:

Typ deklaracjiNr pozycji
PIT-28(23)poz. 46
PIT-36(28)poz. 63, 65, 120, albo poz. 64, 66, 177, jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek
PIT-36L(17)poz. 22 albo poz. 27
PIT-37(27)poz. 36, 38, 69, albo poz. 37, 39, 102 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek
PIT-38(14)poz. 24, albo poz. 34
PIT-39(10)poz. 20
PIT-40A(19)poz. 38 albo 40
PIT-40A(20)poz. 36 albo 38

Jeśli za 2020 r. nie składałeś PIT albo w złożonym PIT nie wykazałeś przychodów – to ze względów bezpieczeństwa nie możesz uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego, logując się przy pomocy kwoty przychodów. Możesz zalogować się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Małżonek

Przychód za 2020 r. to kwota, którą wskazał twój małżonek w PIT za 2020 r. w jednej z pozycji:

Typ deklaracjiNr pozycji
PIT-28(23)poz. 46,
PIT-36(28)poz. 63, 65, 120, albo poz. 64, 66, 177 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
PIT-36L(17)poz. 22 albo poz. 27
PIT-37(27)poz. 36, 38, 69, albo poz. 37, 39, 102 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
PIT-38(14)poz. 24, albo poz. 34
PIT-39(10)poz. 20
PIT-40A(19)poz. 38 albo 40
PIT-40A(20)poz. 36 albo 38

Jeśli za 2020 r. twój małżonek nie złożył PIT albo w złożonym PIT nie wykazał przychodów – wpisz 0 (zero).

Kwota 2

Podatnik

Przychód za 2021 rok, to kwota którą znajdziesz w jednej z informacji od płatnika (np. twojego pracodawcy) za 2021 r. w jednej z pozycji:

Typ deklaracjiNr pozycji
PIT-8C (9)poz. 24 albo 26 albo 28 albo 30 albo 32 albo 38,
PIT-8C(10)poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37,
PIT-11(26)poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 82 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88,
PIT-11(27)Poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 67 albo 70 albo 81 albo 83 albo 85 albo 87 albo 88 albo 89 albo 90 albo 91 albo 92 albo 93 albo 94 albo 95,
PIT-40A/11A(19)poz. 38 albo 40 albo 45,
PIT-40A/11A(20)poz. 36 albo 38 albo 43,
PIT-R(19,20)poz. 60

Wpisz jedną kwotę, która jest większa niż 0 (zero) albo zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Małżonek

Przychód za 2021 rok, to kwota, którą znajdziesz w jednej z informacji od płatnika (np. pracodawcy) za 2021 r. wystawionej dla twojego małżonka – w jednej z pozycji:

Typ deklaracjiNr pozycji
PIT-8C (9)poz. 24 albo 26 albo 28 albo 30 albo 32 albo 38,
PIT-8C(10)poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37,
PIT-11(26)poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 82 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88,
PIT-11(27)poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 67 albo 70 albo 81 albo 83 albo 85 albo 87 albo 88 albo 89 albo 90 albo 91 albo 92 albo 93 albo 94 albo 95,
PIT-40A/11A(19)poz. 38 albo 40 albo 45,
PIT-40A/11A(20)poz. 36 albo 38 albo 43,
PIT-R(19,20)poz. 60

Jeśli twój małżonek nie otrzymał informacji od płatnika – wpisz 0 (zero).

Kwota 3

Kwota nadpłaty/do zapłaty z deklaracji złożonej za 2020 rok

Typ deklaracjiNr pozycji
PIT-28(23)poz. 160 albo 161,
PIT-36(28)poz. 396 albo 398,
PIT-36L(17)poz. 136 albo 137,
PIT-37(27)poz. 123 albo 130,
PIT-38(14)poz. 48
PIT-39(10)poz. 34
PIT-40A(19)poz. 48 albo 49 albo 50,
PIT-40A(20)poz. 46 albo 47,

W przypadku podatnika - wpisz kwotę, która jest większa niż „0” (zero). Jeżeli twoja kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikacje mObywatel.

W przypadku małżonka – kwota może wynosić 0 (zero), ale dodatkowo, dla uwierzytelnienia, podaj imię ojca twojego małżonka.

Twój e-PIT 2022 i e-Urząd Skarbowy - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. logowania się do usługi Twój e-PIT

Czy do zatwierdzenia zeznania jest potrzebne założenie konta na stronie podatki.gov.pl?

Odpowiedź MF: Nie ma potrzeby zakładania konta na stronie podatki.gov.pl.

Kiedy nie trzeba się logować i akceptować zeznania w ramach usługi Twój e-PIT?

Odpowiedź MF: Podatnik, który wybiera sposób rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. w usłudze Twój e-PIT i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 2 maja takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.
Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku podatnik samodzielnie składa zeznanie. Może to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób, elektronicznie lub papierowo.
Zachęcamy w każdym przypadku do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

Jak może skorzystać z usługi Twój e-PIT podatnik, który swoją pierwszą pracę podjął w 2021 r. i nie ma danych niezbędnych do zalogowania się do usługi przy pomocy danych uwierzytelniających tj. kwoty przychodu za 2020r.?

Odpowiedź MF: W tej sytuacji podatnik nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego poprzez podanie danych podatkowych. Może zalogować się przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

Czy w ramach usługi Twój e-PIT jest przygotowane również wspólne rozliczenie PIT-37 dla małżonków?

Odpowiedź MF: W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.
Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.
Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28 i PIT-38. Analogicznie jest w usłudze Twój e-PIT.

Jakie dane znajdują się w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT? Skąd urząd wie o ulgach, z których podatnik chce skorzystać?

Odpowiedź MF: Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

PIT-37

W PIT-37 znajdują się:
- informacje od pracodawców/płatników,
- numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata,
- dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej i nadal figuruje w wykazie OPP.

Dane te podatnik może oczywiście zmienić.

Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19 czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE oraz z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

PIT-38

W PIT-38 znajdują się dane z informacji od płatników i wskazana jest strata za rok ubiegły. Podatnik może dopisać straty z lat wcześniejszych.

PIT-28

W PIT-28 podatnik otrzyma informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata. Podatnik uzupełnia zeznanie o przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT-36

W PIT-36 znajdują się informacje od płatników, kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata, a także dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej i nadal figuruje w wykazie OPP. Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 – usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Czy korzystanie z usługi Twój e-PIT jest obowiązkowe?

Odpowiedź MF: Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik ma możliwość wyboru formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej przez e-Deklaracje, bądź też skorzystać z usługi Twój e-PIT. Jeśli decyduje się na inną formę niż Twój e-PIT, nie musi zeznania udostępnionego w usłudze odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Czy w usłudze Twój e-PIT można złożyć korektę?

Odpowiedź MF: W usłudze Twój e-PIT podatnik może złożyć korektę PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 bez względu na to, czy złożył zeznanie w usłudze Twój e-PIT, czy w innej formie – elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

Czy żeby skorzystać z usługi Twój e-PIT trzeba zainstalować jakąś aplikację albo mieć dodatkowe oprogramowanie?

Odpowiedź MF: Nie. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Czy usługa Twój e-PIT umożliwia dostęp do PIT-ów za poprzedni rok?

Odpowiedź MF:Tak. Podatnik po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT ma dostęp do złożonych PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 za rok poprzedni, w tym złożonych w formie papierowej i elektronicznej.

Czy zeznanie PIT-37 (lub PIT-38) podatnika, który po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wprowadził w nim zmiany ale ich nie zaakceptował, zostanie automatycznie uznane za złożone z dniem 2 maja 2022 r.?

Odpowiedź MF: Nie. Jeśli podatnik wprowadził zmiany w zeznaniu w usłudze Twój e-PIT np. zmienił OPP, rachunek bankowy lub dodał informację o przysługujących mu ulgach, ale zmienionego zeznania nie zaakceptował i nie wysłał, to wówczas zeznanie takie nie zostanie automatycznie uznane za złożone z dniem 2 maja 2022 r. Podatnik po wprowadzeniu zmian musi je zaakceptować i wysłać lub złożyć zeznanie w innej formie: pisemnie lub elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje do 2 maja 2022 r. Jeśli tego nie zrobi, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla podatnika przez administrację skarbową.

Co można zrobić po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT?

Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podatnik ma następujące możliwości:

Rozliczenie PIT-37

 1. może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Od momentu akceptacji liczony będzie np. skrócony termin na zwrot nadpłaty podatku dla podatnika. Jeśli zaś podatnik ma podatek do zapłaty wykona elektroniczny przelew bezpośrednio z usługi, o ile jego bank udostępnił taką możliwość;
 2. może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

  1. zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  2. zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
  3. zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
  4. dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych;
  5. podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

  - a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;

 3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę;
 4. może też nie zrobić nic — wówczas 2 maja przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Rozliczenie PIT-38

 1. może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jeśli podatnik ma podatek do zapłaty, wykona elektroniczny przelew bezpośrednio z usługi, o ile jego bank udostępnił taką możliwość;
 2. może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
  • dopisać straty z lat wcześniejszych, a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;
 3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę;
 4. jeśli nie zrobi nic — wówczas 2 maja przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Rozliczenie PIT-36

 1. może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży, przychody z działalności nierejestrowanej;
 2. może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

  1. zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  2. zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
  3. zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
  4. dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych;
  5. podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłat

  a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;

 3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.

Zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji.

Rozliczenie PIT-28

 1. może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 2. może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

  1. zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
  2. dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych;
  3. podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

  a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;

 3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.

Zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Twój e-PIT 2022 - logowanie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6115

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.