Logowanie do usługi Twój e-PIT i błąd uwierzytelnienia (2024)

Uwierzytelnienie Twój e-PIT: błąd, problem co robić?

Aby wysłać deklarację PITza pomocą usługi Ministerstwa FinansówTwój e-PIT, należy najpierw się zalogować do portalu podatkowego Twój e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl. Podpowiadamy, jak logować się do usługi Twój e-PIT, jak postąpić z błędami logowania i jak postąpić w przypadku innych e-PITów.

Twój e-PIT - jak się zalogować?

Logowanie do usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów odbywać będzie się poprzez nowy profil - Twój e-Urząd Skarbowy. Aby wysłać Twój e-PIT musi zalogować się do e-Urzędu. Alternatywą będzie wysyłka deklaracji bezpośrednio poprzez aplikację e-pity.pl., pozwalającą na autoryzację deklaracji.

Istnieje kilka metod logowania do e-urzędu skarbowego oraz wysyłkideklaracji wusłudze Twój e-PIT w przypadku rozliczeń roku 2024 (deklaracja składana w 2025 r.). Logowanie przeprowadzić można poprzez stronę Ministerstwa Finansów: podatki.gov.pl. albo bezpośrednio z poziomu Programu e-pity.
W aplikacji e-pity, obecnie tylko wersja desktop dla Windows, możliwe już jestlogowanie się przy wykorzystaniu profilu zaufanego.
Logowanie do usługi Twój e-PIT (e-urząd skarbowy) odbywa się za pomocą jednej z metod:
1. Po pierwsze - profilu zaufanego ePUAP, dostępnego na stronie ePUAP:https://pz.gov.pl/pz/index.
2. Po drugie - profilu zaufanego ePUAP zarejestrowanego w systemie bankowości elektronicznej.
Uważaj!
Jeśli zdecydujesz się przed wypełnieniem e-pita zarejestrować swoje konto ePUAP, to możesz nie mieć możliwości natychmiastowego skorzystania z profilu zaufanego. W efekcie może się okazać, że będziesz musiał oczekiwać na przetworzenie danych i dopiero po tym czasie będziesz mógł swobodnie korzystać z podpisu zaufanego ePUAP. Alternatywą w tym momencie pozostaje przeniesienie danych z posiadanych przez Ciebie informacji PITod płatników (pracodawców) bezpośrednio do Programu e-pity, z pominięciem usługi Twój e-PIT i rozliczenie się w programie. Oczekiwanie na autoryzację może trwać znacznie dłużej niż wprowadzenie danych.
3. Po trzecie usługa mObywatel - aktywowana za pomocą profilu zaufanego - poprzez korzystanie z kodu QR na smartphonie podatnika,
4. Po czwarte za pomocą e-dowodu podatnika
5. Po piąte- wprowadzenie danych autoryzujących podatnika tzn.:

 • numeru PESEL (albo NIP i daty urodzenia),
 • kwoty przychodu, wskazanej w dowolnej deklaracji PIT złożonej w 2024 r. za rok 2023,
 • jednej z kwot przychodu za 2024 rok, przekazanej w informacji od płatników- PIT-11, PIT-8C,
 • kwoty nadpłaty/zwrotu podatku wynikającej z deklaracji za 2023 rok (w tym również kwota nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A).

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Zaloguj się i wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl bezpośrednio w Programie e-pity. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - zaloguj się, wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Błąd logowania Twój e-PIT, problem uwierzytelnienia w Twój e-PIT

Niezależnie czy logujesz się danymi autoryzującymi podatnika, czy z użyciem podpisu zaufanego, przy logowaniu się do usługi Twój e-PIT mogą wystąpić błędy i problemy. W takiej sytuacji nie zostawiaj PITa bez kontroli !!!

Jeśli chcesz szybko rozliczyć się z podatków - najprościej jest wpisać dane z informacji od Twoich płatników, (PIT-11) bezpośrednio w Programie e-pity. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzisz czas, jaki poświęcisz na wyjaśnienie, dlaczego nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT.

Problem (lub błąd) z logowaniem do profilu Twój e-PIT udostępnianego przez Ministerstwo Finansów może polegać na tym, że:

 • możesz nie mieć PITa z zeszłego roku i nie pamiętasz kwot z tamtego roku – bez wpisania poprawnych kwot z deklaracji z ubiegłego roku nie rozliczysz się przez Twój e-PIT,
 • nie otrzymałeś PIT-11 lub PIT-8C (np. zapomniał o tym pracodawca) – nie rozliczysz się w poprzez Twój e-PIT,
 • wprowadzasz dane przychodu z zeszłorocznej deklaracji PIT, ale składałeś deklarację korygującą i kwota przychodu została zmieniona – w takim przypadku przepisz kwoty z ostatecznej deklaracji PIT (tej skorygowanej), a nie z deklaracji pierwotnej – nawet jeśli korekty dokonałeś już w kolejnym roku, np. w 2024,
 • wpisujesz sumę przychodów z poprzedniego roku z wielu deklaracji PIT – popełniasz błąd - do autoryzacji korzystaj z kwoty przychodu z jednego PIT z roku poprzedniego,
 • wpisujesz przychód jedynie z jednego źródła, np. z PIT-11 z poprzedniego roku – popełniasz błąd - korzystaj z sumy wszystkich przychodów ze swojej rocznej deklaracji PIT (podsumowanie znajdziesz na końcu tabeli, w której wykazywałeś źródła swoich przychodów),
 • prowadzisz firmę, jesteś wspólnikiem spółki osobowej prowadzącym działalność gospodarczą – wówczas nie zalogujesz się do profilu w Twój e-PIT, nawet jeśli posiadasz inne przychody, rozliczane za pośrednictwem płatnika;
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej (rozliczane zarówno na podstawie ksiąg podatkowych, jak i według norm – z załącznika do ustawy o PIT) - nie zalogujesz się do profilu w Twój e-PIT, nawet jeśli posiadasz inne przychody, rozliczane za pośrednictwem płatnika;
 • zamknąłeś już rachunek bankowy lub zwrot podatku nastąpił przekazem pocztowym i nie znasz zwracanej Ci kwoty – nie możesz zalogować się do usługi Twój e-PIT,
 • wskazujesz kwotę zwrotu podatku przekazaną Ci przekazem pocztowym – pamiętaj, że chodzi o kwotę wynikającą z deklaracji PIT a w przypadku przekazu pocztowego pobierane są koszty usługi, więc zwracana Ci kwota będzie niższa niż pierwotna,
 • rozliczasz się po raz pierwszy – w takim przypadku w ogóle nie możesz korzystać z logowania się do usługi Twój e-PIT przez dane uwierzytelniające,
 • Twój zwrot podatkowy wynosił 0 zł – w takim przypadku w ogóle nie możesz korzystać z logowania się do usługi Twój e-PIT przez dane uwierzytelniające,
 • Twoja nadpłata podatku wynosiła 0 zł – w takim przypadku w ogóle nie możesz korzystać z logowania się do usługi Twój e-PIT przez dane uwierzytelniające,
 • nie otrzymałeś zwrotu lub nadpłaty, lecz otrzymałeś zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci - w takim przypadku możesz korzystać z usługi Twój e-PIT – ale logujesz się na podstawie kwoty zwracanej ulgi prorodzinnej, a nie kwotą podatku do zwrotu (bo ten wynosi 0 zł),
 • w poprzednim roku rozliczałeś się wspólnie z małżonkiem – podać powinieneś swój własny przychód, a nie przychód łączny, dotyczy to również sytuacji, gdy poprzez Twój e-PIT chcesz się rozliczyć wspólnie z małżonkiem,
 • Twój małżonek złożył już deklarację podatkową i zaznaczył, że rozliczacie się wspólnie – nie możesz wtedy złożyć samodzielnie deklaracji, ponieważ Twój PIT został już przekazany do urzędu skarbowego wspólnie z małżonkiem (poprzez jego profil na portalu Twój e-PIT).
 • popełniłeś trzykrotnie błąd przy wpisaniu danych w którejkolwiek z pozycji logowania – prawo do logowania zostanie zawieszone na 24 godziny.

Pamiętaj również, że nawet po zalogowaniu się możesz nie być uprawniony do rozliczenia podatku w usłudze Twój e-PIT. W sytuacjach nietypowych oraz wątpliwych, bezpieczniejszym jest przygotowanie samodzielnie deklaracji podatkowej z użyciem danych od płatników niż użycie w tym celu usługi Ministerstwa Finansów.

Co zrobić w sytuacji błędu przy logowaniu do usługi Twój e-PIT?

Jeśli nie możesz zalogować się do usługi Twój e-PIT za pomocą danych autoryzacyjnych, wtedy możesz rozważyć zarejestrowanie profilu zaufanego ePUAP i korzystanie z tej formy logowania albo wybrać wpisanie samodzielnie dane z PIT-11 lub PIT-8C do rozliczenia rocznego w Programie e-pity. Pamiętaj, że zarówno przy logowaniu się, jak i przy wpisywaniu danych musisz korzystać z przekazanych informacji od płatników.

Aby logować się przez ePUAP musisz wcześniej założyć konto użytkownika (profil zaufany). Odbywa się to w jeden z następujących sposobów:

 • Poprzez stronę https://pz.gov.pl/pz/index wówczas postępować należy następująco:
  krok 1: rejestracja - założenie profilu zaufanego przez internet;
  krok 2: autoryzacja profilu – czyli fizyczna wizyta w placówce, w której pracownik porówna dane z profilu z danymi osobowymi (autoryzacja odbywa się w jednym z 1500 punktów na terenie całej Polski; punkty te dostępne są na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList,
 • Poprzez stronę https://pz.gov.pl/pz/index z użyciem podpisu kwalifikowanego - wówczas postępować należy następująco
  krok 1: rejestracja - założenie profilu zaufanego przez internet;
  krok 2: autoryzacja podpisem kwalifikowanym – opcja dostępna wyłącznie, jeśli podatnik posiada taki (płatny) podpis kwalifikowany; w tej formie nie trzeba udać się do placówki autoryzującej.
 • Założenie konta ePUAP we własnej bankowości elektronicznej (taka możliwość dotyczy tylko wybranych banków) - wymaga to przeprowadzenia rejestracji w profilu bankowym; procedura wymaga najpierw zalogowania się na własne konto bankowe i uzyskania tam autoryzacji profilu ePUAP,

Brak przygotowanej deklaracji w profilu Twój e-PIT

Jeśli wstępna deklaracja nie została przygotowana, obowiązkiem podatnika jest samodzielne rozliczenie – przygotowanie PIT i przekazanie go nie później niż do końca kwietnia. W przypadku zwłoki podatnik zostanie ukarany za nieterminowe rozliczenie podatkowe.

Program e-pity oferuje kompleksową możliwość przygotowania deklaracji nie tylko deklaracja PIT-37 lub PIT-38, ale także: PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-39. Pozwala również wykorzystywać dane wczytane z usługi Twój e-PIT do przygotowania pozostałych deklaracji podatkowych. Jeśli zatem możesz rozliczać się przez Twój e-PIT a dodatkowo posiadasz inne przychody, które powodują, że dane z PIT-37 powinny być przeniesione na inną deklarację podatkową – w Programie e-pity wypełnisz wszystkie te deklaracje automatycznie przenosząc raz pobrane dane lub dane raz wpisane do naszego programuoraz zachowane bezpiecznie na Dysku e-pity.

Więcejdlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Logowanie do usługi Twój e-PIT i błąd uwierzytelnienia (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6109

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.